loading-texture
MURYOYIN DA BA A SAURARA BA
Waɗannan labarai na ɗauke ne da cikakkn bayani game da musgunawa da tashin hankali da cin zarafin da ya shafi sad
Domin kara fahimtar matsalar, sai kukunna sauti.
0

Saurari muryoyin da ba a saurara ba daga #UnheardVoices #WeAreTired

https://www.unfpa.org/ha/unheardvoices-gallery
Danna ka saurara